Zasebnost

Varnost osebnih podatkov

Ponudnik bo podatke uporabnika zaščitil na najboljši možni način, ki ga dopušča strežnik na katerem se nahaja aplikacija, pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Za vse morebitne dostope do podatkov ponudnik ne odgovarja (neavtorizirane ali npr. sodišče z nalogom). Ponudnik bo uporabniška imena in gesla uporabnika hranil varno, kriptirano. Uporabnik pa se zaveže da bo za svoje podatke skrbel sam in jih ne bo posredoval tretjim osebam, saj v tem primeru lahko pride do zlorab in uporabnik sam nosi odgovornost in posledice za vso morebitno nastalo škodo.